"Haft"

Fengselet, eller isolatavdelingen "Haft" på Grini hadde fanger med en betydelig innsats bak seg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License