Landssvikoppgjøret

Det rettslige oppgjøret etter den ande verdenskrig mot de som hadde ytet fienden bistand under krigen. Etter den tyske kapitulasjonen holdt seiersmaktene og deres allierte flere typer rettsoppgjør i Europa og parallelt gjennomførte de tyskokkuperte landene nasjonale rettsoppgjør. Det mest omfattende, sett i forhold til folketallet, var gjennomført i Norge. Dette oppgjøret tok lang tid og fikk stor omfang. Alle typer og grader av landssvik, alt fra politiske ledere, torturister, angivere, drapsmenn og medlemmer av Nasjonal Samling ble straffet, hvor de fikk alt fra dødsstraff til bot og rettighetstap.

I Norge ble tre prosent av befolkningen etterforsket eller rettsforfulgt for mistanke om landssvik. Dette var rundt 93 000 av den norske befolkningen. 40 prosent av disse sakene, også sakene mot 261 tyske krigsforbrytere, ble henlagt etter bevisets stilling.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License