Gisler Trial

Gislene Trial ble avholdt fra 8. juli 1947 til 19. februar 1948 og var den syvende av tolv krigsforbrytelser de amerikanse myndigheter holdt i deres okkupasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License