Geistligheten

Geistligheten var menn som hadde tilhørighet til kirken. Eks :biskoper, abbeder, kongelige kapellproster, kanniker og korsbrødre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License