Første Verdenskrig

Datoen var 28.juni i 1914. Den østerriksk-ungarske tronearvingen Franz Ferdinand og hans hustru hadde besøkt den bosniske provinshovedstaden Sarejevo. På vei derfra ble de skutt og drept av en mann med tilknytning til en hemmelig terrororganisasjon i Serbia, kalt Den svarte hånd. Dette ble i senere tid kalt "skuddene i Sarejevo", og regnes som den utløsende årsaken for første verdenskrig.

På den ene siden av krigen sto Østerrike-Ungarn, Tyrkia, Bulgaria og Tyskland. På den andre siden var Serbia, Ententemaktene som var Russland, Frankrike og Storbritania, Belgia, Montenegro, Japan, Italia, Portugal, Romania, Hellas, USA, Siam, Kina, Brasil og flere andre latinamerikanske stater. Bakgrunnen for første verdenskrig var at begge allierte sidene ønsket å beholde sine økonomiske og politiske interesser, det var strid om landegrenser og områder og økende nasjonalfølelse i de forskjellige landene.

Norge ble sett på som den nøytrale allierte under første verdenskrig. For Norge var det viktig at importen av matvarer og innsats/råvarer ble opprettholdt så folket ikke skulle lide nød eller sulte og for at produksjonene i landet skulle få kunne fortsette.De krigførende landene stilte krav til importen og etterhvert som krigen utviklet seg ble de strengere og strengere. Etterhvert måtte staten ty til regulering og kom med en rekke forbud og påbud for å gjøre britene som hadde var herrer på havet og kontrollerte skipsfarten fornøyd men samtidig prøve å unngå at tyskerne ble så provosert at de ville gå inn med militærer styrker i landet. USA forsvarte de nøytrale landene i verdenskrigen frem til 1917, da gikk de fra og forsvare de nøytrale til og sammen med britene legge press på importen. For Norge betydde dette at produksjonen sank fordi det ble store problemer med forsyningene til landet.

De krigførende landene derimot hadde stor etterspørsel etter varer fra Norge og skipsfartstjenester som vi kunne bidra med. Dette var noe Norge ikke kunne utnytte fullt, fordi britene kontrollerte hvor norske skip kunne gå. For å holde sine egne interesser ved like måtte de presse Norge til å minske eksporten og tjenestene vi utførte for Tyskland. Samtidig måtte de passe på å bevare Norges posisjon som nøytral så vi ikke ble dratt med inn i krigen.

Målet til Norge under første verdenskrig var å oppretteholde nøytraliteten de hadde, hindre nød i landet, holde produksjonen igang og på den måten også oppretteholde sysselsettingen i landet.

Kilder:
https://snl.no/F%C3%B8rste_verdenskrig, 29.09.14 09:30

K. Helle, S. Dyrvik, E. Hovland, T. Grønlie, "Grunnbok i Norges historie", Universitetsforlaget 2013

http://no.wikipedia.org/wiki/Bakgrunn_til_f%C3%B8rste_verdenskrig, 02.10.14 0945

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License