Fannrem fangeleir

Fannrem fangeleir hadde 203 fanger 23. januar, der de fleste hadde blitt arristert og sendt til Grini i løpet av 1944. Fangene bodde i militære brakker sammens med opp til 20 andre på rommet. Fangeleiren eksisterte helt til krigens slutt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License