"Fallskjermen"

Den såkalte "Fallskjermen" på Grini var en spesialcelle for død- og tukthusdømte fanger. Normalt to måneder etter ankomst ventet de tukthusdømte fangene på trasport til Tyskland. Andre fanger som også skulle transporteres til Tyskland kunne også havne på "fallskjermen". Avsoning av disiplinærstraffing av fanger uten dom var ikke uvanlig at de ble utsatt for. 23. desember 1944 ble "fallskjermen" nedlagt og overlatt til kvinneavdelingen. De mannlige fangene på "fallskjermen" ble overført til "Haft", isolatavdelingen.

I perioder fantes "Traven" eller "Travgjengen". Dette var en spesiell straffekolonne ledet av Walter Kuntze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License