Et wikiprosjekt

Historien om Norge er en wiki skrevet av en samfunnsfagsklasse ved Universitetet i Tromsøs lærerutdanning for 5. - 10. trinn. Temaet for wikien er perioder og periodisering i norsk historie. Wikien ble laget i løpet av ca. 18 undervisningstimer og besto av to ulike tilnærminger til historieskriving. Les mer om prosjektoppgavene og framdriften her.

Deltakere:
Marie
Erlend
Nikolai
Elisabeth
Kamilla
Trine
Juliane
Karoline
Stian
Vegard
Lasse
Stine
Lise
Line
Terese
Mariell
Håvard
Raymond
Anna
Hilde (faglærer)
Håkon Rune (faglærer)

Håkon Runes introforelesning om periodisering:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License