Erlend

Logg 02.10:
Idag har vi fortsatt skrevet på siden. Jeg synes vi har gått dypere inn på hvert tema, og tilføyet flere detaljer om hvert tema. Vi har ikke vært alle på gruppa, og jeg merker at når vi ikke er alle er det vanskeligere å fordele stoff, og bli enige om hva hver enkelt skal skrive om.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License