Ententemaktene

Ententemaktene var landene som allierte seg for å kjempe mot det som ble kalt sentralmaktene under første verdenskrig. Først var det bare de tre stormaktene Storbritania, Frankrike og Russland som var en del av ententemaktene, men senere allierte flere andre land seg sammen med dem. Japan og USA var noen av dem.

Kilder;
http://no.wikipedia.org/wiki/Ententemaktene, 02.10.14

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License