Elisabeth

11.09
Idag har jeg lest gjennom kapittel 3 og skrevet notater. Notatene skrev jeg i pirate pad.

12.09
Idag har jeg limt notatene mine inn på wikidot. Har samskrevet med Kamilla, som har skrevet notater fra kapittel 4. Vi fant ut at vi hadde skrevet om flere like tema. Jeg laget også noen "page link-er". Jeg oppretter en ny side og skrev litt om merovingertiden. Tilslutt startet vi på oppgaven om livsløpet til en jente i middelalderen. Vi har skrevet om Ingrid som var datter av en kjøpsmann. Det var veldig morsomt å få muligheten til å være litt kreativ. Merker også at det var lettere og dikte opp ting om Ingrid etter at vi hadde satt oss litt inn i hvordan det var å leve i middelalderen.

02.10
Idag har vi gjort siste rest. Vi bestemte oss for å dele perioden i to, høymiddelalderen og senmiddelalderen. Jeg har jobbet med høymiddelalderen, mer spesifikt bosettning og folketall, by og handel, og borgerkriger. Vi har også delt opp stoffet og funne ut hvem som ska fortelle om hva på framføringen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License