De allierte

De allierte er de som kjempet mot aksemaktene under den andre verdenskrig. Landene som blant annet var med: Storbritannia, Frankrike og USA.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License