Byprivilegiene

Byprivilegier, særrett for innbyggere i byer til å drive visse typer handel og håndverk;

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License