Brenningen av Finnmark og Nord Troms

Brenningen av Finnmark og Nord-Troms er aksjonen som fant sted mellom oktober 1944 til mai 1945 under den andre verdenskrigen. Den tyske Lapplandsarmeen fikk ordre om å dra til Finnmark og evakuere alle sivile, brenne ned alle hus og ødelegge all materiell som Sovjetunionen kunne ha nytte av. Da tyskerne kapitulerte i slutten av krigen lå nesten hele Finnmark og Nord-Troms i ruiner. Kaier, hus og uthus ble brent og broer og veier ble sprengt. Det finnes knapt med bebyggelse fra perioden før 1945.

Kilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License