Borgerskap

I Norge måtte man for å bli medlem av bysamfunnet fra ca. 1300 sverge troskapsed til byens styresmakter. Borgerne utøvde et visst selvstyre, dels gjennom bymøtet, der alle de husfaste menn hadde rett til å møte, dels gjennom rådet, som representerte borgerskapet og fra senmiddelalderen fikk sin formann i borgermesteren. Denne ordning holdt seg i det vesentlige like til eneveldet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License