Bjarnir Født i 881

Bjarnir (født i 881)

Sønn av Håløyghøvdingen Ottar

Bjarnir var sønn av høvdingkongen Ottar. De levde rundt Hålogaland,som området nord for Trondheim kalles. Antagelig var dette nærmere Tromsø. Her vokste Bjarnir opp under rolige forhold, Ottar var ikke den typen høvding som mange andre vikinghøvdinger. Han drev med handel av skinnvarer og dro også på oppdagelsesreiser. Mange av reisene dro han uten Bjarnir, da han var for liten. Likevel kom han hjem med mange spennende, fremmede varer. Ny mat, nye skinn og fremmed metall var eksempler. Da var Ottar var ute og reiste, var Bjarnir hjemme med moren og passet på Ottars 600 tamrein, 20 svin, 20 kuer og 20 sauer. Det var hardt, men lærerikt arbeid. Dette gjorde han sammen med søskene og andre barn som bodde i nærheten. Noen ganger var besteforeldrene, som også bodde i samme hus, også med.

Familien til Bjarnir klarte seg fint selv om Ottar ar mye borte. De fikk inn høye skatter av finnene (samer), folket som levde nord for dem. Disse skattene ble betalt gjennom pels fra oter, mår, bjørn og rein, foruten fuglefjær, hvalbein eller hvalrosstann og reip av skinn fra sel og hval eller hvalross. Samene drev fangst og jakt på vinteren og fiske om sommeren.

Da Bjarnir var ni år, dro Ottar over mot England, og her fikk Bjarnir bli med. Her dro de til Kong Alfred fordi Ottar skulle berette, eller fortelle, om de lange reisene sine. Ottar og Bjarnir ble boende i England noen år, frem til Ottar skulle ut på reise igjen.

På denne tiden var Bjarnir blitt en «voksen» mann og lært seg språket. Han fant ut at beretningen til faren inneholdt flere språklige misforståelser, men gjorde ikke noe med dette. Han begynte å bruke sine kunnskaper om små-gårdsdrift og skinnhandel og jobbet med dette en periode i England. Etter hvert skaffet han seg sitt eget småbruk og stiftet familie. Ottar, som på den tiden ble bestefar i huset, var på besøk i ny og ne mellom reisene, men dette ble aldri skrevet ned av noen, så det er vanskelig å dokumentere.

Selv om England i denne perioden ble herjet av flere nordiske høvdinger, gikk det bra med Bjarnir og hans lille gård, da han snakket samme språk, var sønn av kjente Ottar og ikke hadde spesielt store verdier av interesse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License