Berge Furres Sosialdemokratiske Orden

Berge Furres ”sosialdemokratiske orden”. Furres samlet ti særtrekk for tiden mellom 1945 og 1980: 
1. En sterk stat med styringsambisjoner
2. Store økonomiske overføringer for å utjevne mellom samfunnsgrupper og landsdeler
3. Økonomisk vekst og full sysselsetting som samlende mål for dne økonomiske politikken.
4. Industri som prioritert næring
5. Blandingsøkonomi
6. Forhandlingssystem mellom staten og organiserte interesser som supplerte det parlamentarisk-politiske systemet
7. Markedsreguleringer i primæring og samferdsel.
8. Offentlig universelt og gratis helsestell
9. Offentlig og enhetlig undervisningssystem
10. Statlig ansvar for nasjonale kulturinstitusjoner. 

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License