Anna

02/10. Jeg synes at jeg og Stian har jobbet godt idag. Raymond var ikke her. Jeg og Stian samarbeidet om de to fiktive historiene (Hallvard og Amida) og så arbeidet vi hver for oss med stoffet vi har fordelt. Synes vi har fått til et greit dokument, men vi har ikke så mange linker og bilder osv. Selv var jeg borte når dere gjennomgikk hvordan man jobber med denne wiki-siden, derfor har ikke jeg brukt så mange funksjoner.. Ellers føler jeg at vi har fått et godt sammendrag av kapitlene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License