Agrarsamfunn

Med agrarsamfunn menes et samfunn som fokuserer sin produksjon primært på landbruk-modus og dyrking av store felt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License