Aeron født I 937

Aeron Byrne

Aeron Byrne ble født i 937 i Sligo i Irland, og var yngst av en søskenflokk på fire. Både faren og moren til Aeron døde da Aeron var fem år i 942. Etter foreldrenes bortgang jobbet han som trell hos en storbonde utenfor Sligo. Da Aeron fylte syv år ble han solgt til ladejarlen Sigurd Håkonsson.

Aeron jobbet som trell hos Sigurd Håkonsson til Sigurds død i 962. Da sønnen Håkon Sigurdsson overtok som Jarl i trønderlag etter faren, bestemte Håkon at Aeron skulle bli skaldekvaddikter. Aeron sin oppgave var å være med Håkon på plyndringstokt, og dikte og gjenfortelle historier fra Håkons liv. Det er spesielt en hendelse fra Håkons liv som Aeron beskriver godt, nemlig slaget ved Hjørungsvåg

Slaget ved Hjøringsvåg
Danske kongen ville kristne Norge og ta fra makten til Håkon Sigurdsson. I 1986 hadde Danmark fått en så stor flåte at de kunne ta sjansen på å møte ladejarlene i strid.

”Vi ventet på danske kongen og hans flåte ved Hjøringsvåg i 986, nord for Stadt. Vi viste vi var underlegne i skip og antall krigere. Men med vilje og makt skulle vi kjempe ned den danske invasjonsflåten. Vi gikk til med alt vi hadde, og mange mennesker ble drept i starten. Danskene hadde en stor hær av bueskyttere som drepte mange av krigerne i Håkons hær. I starten av slaget stod det lenge dårlig til med nordmennene, og Håkons hær hadde minket betraktet. Hele sjøen var fylt med døde mennesker, og sjøen var ikke lengre blå, men rød av alt blodet. Etter litt fikk Håkons flåte lagt seg opp på siden av den danske flåten. Da endret slaget karakter. Håkons hær var mye bedre i nærkamp, og slo raskt tilbake på danskenes drepende bueskyttere. Nordmennene var vandt til å sloss mann mot mann, og danskene kunne ikke stå imot nordmennenes råskap i nærkamp. Det gikk ikke lenge før danske kongen måtte kapitulere, og flåten reiste tilbake mot Danmark. Seieren var et faktum. Jubelbrølet kunne høres helt hjem til Lade. ”

Seieren over danske kongen gjorde at ladejarlen Håkon Sigurdsson fortsatt forble enerådende hersker over Norge ved at han rådet over seksten fylker. Slaget gjorde også at kristendommen ikke fikk fotfeste i Norge.

Helle, Knut, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland og Tore Grønlie.
2013. Grunnbok i Norges Historie: Fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget. Side 51

http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Hj%C3%B8rungav%C3%A5g

http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_Sigurdsson

http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_H%C3%A5konsson_Ladejarl

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License