3 Punkter

1.Kirken skulle ha avgjørende Innflytelse på valg av biskoper, abbeder og prester.
2.Kirken skulle selv styre egen økonomi og gods.
3.Kirken skulle ha domsmyndighet over egen personell

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License